Anmeldelse af ulovligt fiskeri

Informationer som indtastes på denne side sendes til Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC).

Fiskeristyrelsens kontrollører kan ikke være til stede på alle tidspunkter eller køre efter samtlige anmeldelser her og nu, men Fiskeristyrelsen vil meget gerne modtage anmeldelse om ulovlige forhold, da disse medgår i arbejdet med at planlægge og prioritere kontrolarbejdet.

Overtrædelse og sted

Dato er påkrævet.

Dato er i et forkert format eller uden for intervallet mellem idag og 7 dage tilbage. Format DD-MM-ÅÅÅÅ.

Der skal være valgt et tidspunkt og tidspunktet kan maksimalt være 1 time ud i fremtiden.

  • {{voRule.text}}

Der skal være valgt en overtrædelse.

Beskrivelse af lokation er påkrævet.

Maks 150 tegn.

Bemærk: En position i et fredningsbælte kan angives enten ved dobbeltklik eller ved at fjerne visning af fredningsbælter (ikonet i øverste højre hjørne af kortet).
OBS: Kortet er endnu ikke opdateret med de seneste rettelser af fredningsbælterne. Se det opdaterede kort her: Fredningsbælter, og her kan du læse Regler om fredningsbælter.
  • {{gear.text}}

Der skal være valgt et redskab.

Supplerende oplysninger (valgfri)

Maks 900 tegn.

  • {{name.text}}
Kontakt oplysninger (valgfri)

Maks 90 tegn.

Mindst 8 tegn.

Email'en er ikke valid

Maks 90 tegn.

Maks 40 tegn.

Maks 60 tegn.

Maks 190 tegn.

Mindst 4 tegn.

Maks 15 tegn.

Maks 90 tegn.