Vedligeholdelse af IT systemerne hos Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen udfører IT vedligeholdelse tirsdag d. 14. november 2023 mellem kl. 10:00 og 13:15

I forbindelse med indberetning til Fiskeristyrelsen kontakt FMC på telefon 7218 5609.