Vedligeholdelse af IT systemerne hos Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen udfører IT vedligeholdelse onsdag d. 3. april 2024 mellem kl.10:00 og 10:30

I forbindelse med indberetning til Fiskeristyrelsen kontakt FMC på telefon 7218 5609.