Vedligeholdelse af IT systemerne hos Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen udfører IT vedligeholdelse tirsdag d. 19. september 2023 mellem kl. 10:00 og kl. 14:00

I forbindelse med indberetning til Fiskeristyrelsen kontakt FMC på telefon 7218 5609.