Vedligeholdelse af IT systemerne hos Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen udfører IT vedligeholdelse tirsdag 30. maj 2023 mellem kl. 13:00 og 14:30

I forbindelse med indberetning til Fiskeristyrelsen kontakt FMC på telefon 7218 5609.